Color Fiesta Season 4

Thời gian: 29/09/2019 (Chủ nhật)

Địa điểm: Sports Hall, Đại học RMIT Việt Nam

Color Fiesta Season 4

Bảng lịch trình

Danh sách họa sĩ

Sơ đồ sân khấu

Gói vé

Đặt vé sự kiện

Đăng nhập hoặc tạo nhanh tài khoản để đặt mua vé sự kiện.

Mua vé Offline

Nhà tài trợ