Color Fiesta season 7

Thời gian: 18/04/2021

Địa điểm: Nhà thi đấu Quân khu 7

Color Fiesta season 7

Bảng lịch trình

Danh sách họa sĩ

Sơ đồ sân khấu

Đặt vé sự kiện

Đăng nhập hoặc tạo nhanh tài khoản để đặt mua vé sự kiện.

Nhà tài trợ