CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

A. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu trên website colorfiesta.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, ngày sinh khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà colorfiesta.vn cần thành viên cung cấp đầy đủ khi gửi thông tin mua gói dịch vụ và để colorfiesta.vn liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste colorfiesta.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

B. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng khi có yêu cầu từ khách hàng;
 • Liên hệ xác nhận đơn hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;
 • Thông báo đến khách hàng các thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác và yêu cầu từ bên đối tác, nhà tài trợ;
 • Duy trì liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại colorfiesta.vn;
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

C.  THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của colorfiesta.vn  

D.  ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

CÔNG TY TNHH YANA MEDIA

Địa chỉ: 55/2 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Email: admin@colorfiesta.vn

Số điện thoại: 078 982 9891

E.  PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website: colorfiesta.vn thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website colorfiesta.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, colorfiesta.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, colorfiesta.vn  sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

F.  CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên colorfiesta.vn được colorfiesta.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của colorfiesta.vn.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, colorfiesta.vn  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên  colorfiesta.vn.
 • Ban quản lý colorfiesta.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,v.v… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý colorfiesta.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ

Khi bạn đăng ký tài khoản Color Fiesta, bạn đã đồng ý với những điều khoản sử dụng bên dưới.

1. BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan tới Color Fiesta dưới bất kỳ hình thức nào như ký tự, hình ảnh, logo, video clip… là tài sản của Color Fiesta hoặc các đối tác cung cấp nội dung của Color Fiesta, được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và các quy định bản quyền quốc tế. Sự biên soạn và hiển thị các nội dung này thông qua Color Fiesta là tài sản riêng của Color Fiesta.

2. QUYỀN TRUY CẬP

Với điều kiện bạn tuân theo các Thỏa thuận sử dụng và các khoản thanh toán cho các dịch vụ bổ sung, bạn có quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ của Color Fiesta. Quyền truy cập này không bao gồm bất kỳ giao dịch mua đi bán lại hoặc sử dụng vì mục đích thương mại các dịch vụ và nội dung của Color Fiesta; các thông tin mô tả, đánh giá, bình luận; bất kỳ sự sao chép hoặc tải về thông tin để phục vụ lợi ích của bên thứ ba; hoặc việc sử dụng các công cụ khai thác dữ liệu. Color Fiesta có quyền khiếu nại tất cả các hành động sao chép, sử dụng với mục đích thương mại mà không được sự đồng ý từ Color Fiesta. Bạn có thể bị tước quyền truy cập vào Color Fiesta nếu bạn không tuân theo các Thỏa thuận sử dụng này.

3. TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Color Fiesta, bạn có trách nhiệm duy trì sự bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn, cũng như hạn chế sự truy cập vào máy tính cá nhân. Bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động phát sinh dưới tài khoản và mật khẩu của bạn. Color Fiesta có quyền đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ, đóng tài khoản cá nhân, xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung, hoặc hủy đơn hàng của bạn.

4. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, tất cả dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ, sản phẩm (bao gồm cả phần mềm) của Color Fiesta hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của Color Fiesta được cung cấp dựa trên các quy chế hoạt động của Color Fiesta và các nhà cung cấp. 

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của Color Fiesta hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của Color Fiesta thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. Color Fiesta không bảo đảm cho bất kỳ dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ của Color Fiesta hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của Color Fiesta. Máy chủ Color Fiesta và các thông điệp truyền thông được gửi đi từ Color Fiesta không chứa virus hay bất kỳ tác nhân gây hại nào cho bạn. Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, Color Fiesta từ chối trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ và sản phẩm của Color Fiesta hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của Color Fiesta. 

Color Fiesta có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các thoả thuận sử dụng bất cứ lúc nào. Color Fiesta sẽ thông báo về các sửa đổi hoặc bổ sung, bạn nên đăng ký tài khoản tại Color Fiesta để luôn được cập nhật bất kỳ sự thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Color Fiesta chứng tỏ bạn đồng ý với những điều khoản sửa đổi. 

Nếu các bộ luật, và quy định pháp luật được ban hành bởi Nhà Nước có bất kỳ nội dung nào mâu thuẫn với bất kỳ quy định về từ chối bảo đảm và trách nhiệm pháp lý, thì những điểm quy định đó không có hiệu lực áp dụng đối với bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có quyền lợi bổ sung.


PERSONAL DATA PRIVACY POLICY

A. PURPOSE AND SCOPE OF COLLECTION

The collection of data on the website colorfiesta.vn includes: full name, email, phone, address, date of birth of the customer in the contact section. This is the information that colorfiesta.vn needs members to provide fully when submitting service package purchase information and for colorfiesta.vn to contact and confirm with customers on the website to ensure the interests of customers.

Members will be solely responsible for the security and storage of all service use activities under the information they provide and their email boxes. In addition, members are responsible for promptly notifying website colorfiesta.vn about unauthorized use, abuse, breach of security, retention of registered names and passwords of third parties to take measures. suitable solution.

B. SCOPE OF USE OF INFORMATION

The Company uses the information members provide to:

 • Provide information about products to customers upon request from customers;
 • Contact to confirm orders for members when receiving requests from members;
 • Notify customers of promotional information, advertising or for other purposes of direct marketing, trade promotion and requests from partners and sponsors;
 • Maintain contact and deal with users in special cases;
 • Do not use personal information of users other than for confirmation and contact purposes related to transactions at colorfiesta.vn;
 • At the request of a judicial authority, including: Procuracy, court, investigation police agency related to certain legal violations of customers.

C. INFORMATION STORAGE TIME

Members’ personal data will be stored until requested by the administrator to cancel. Remaining in all cases, member’s personal information will be kept confidential on the server of colorfiesta.vn

D. CONTACT OF PERSONAL INFORMATION COLLECTION AND MANAGEMENT UNIT

YANA MEDIA . CO., LTD

Address: 55/2 Do Cong Tuong, Tan Quy Ward, Tan Phu District, City. Ho Chi Minh.

Email: admin@colorfiesta.vn

Phone number: 078 982 9891

E. MEANS AND TOOLS FOR USERS TO ACCESS AND CORRECT YOUR PERSONAL DATA

 • Members have the right to self-check, update, adjust or cancel their personal information by contacting the website administration: colorfiesta.vn does this.
 • Members have the right to submit complaints about information security content, please contact the administrator of colorfiesta.vn website. When receiving these feedbacks, colorfiesta.vn will re-confirm the information, the case is as reflected by the member depending on the extent, colorfiesta.vn will take timely handling measures.

F. COMMITMENT TO SECURITY OF CUSTOMERS’ PERSONAL INFORMATION

 • Personal information of members on colorfiesta.vn is absolutely guaranteed by colorfiesta.vn in accordance with colorfiesta.vn’s personal information protection policy.
 • In the event that the information server is attacked by a hacker leading to the loss of member’s personal data, colorfiesta.vn will be responsible for notifying the incident to the investigating authorities for timely handling and notification. members are known.
 • Absolutely confidential all member’s online transaction information including invoice information, accounting and digitized vouchers on colorfiesta.vn.
 • The management of colorfiesta.vn requires individuals when registering / purchasing to provide all relevant personal information such as: Full name, contact address, email, phone,…., and bear the responsibility. responsibility for the legality of the above information. The colorfiesta.vn management board is not responsible for and will not settle all complaints related to the interests of that member if it considers that all personal information of that member provided during the initial registration is not Exactly.

TERMS OF REGISTRATION

When you sign up for a Color Fiesta account, you agree to the terms of use below.

1. COPYRIGHT

All content displayed on the website and products related to Color Fiesta in any form such as characters, images, logos, video clips, etc., are the property of Color Fiesta or its content supply partners. of Color Fiesta, protected by Vietnamese laws and international copyright regulations. The compilation and display of such content through Color Fiesta is the sole property of Color Fiesta.

2. ACCESS RIGHTS

Provided that you abide by the Usage Agreements and payments for additional services, you have the right to access and use the Color Fiesta services. This access does not include any resale or commercial use of Color Fiesta services and content; descriptions, reviews, comments; any copying or downloading of information for the benefit of third parties; or the use of data mining tools. Color Fiesta has the right to complain about all acts of copying and using for commercial purposes without the consent of Color Fiesta. You may be deprived of access to Color Fiesta if you do not follow these Usage Agreements.

3. YOUR ACCOUNT

If you use Color Fiesta’s services, you are responsible for maintaining the security of your account and password, and for restricting access to personal computers. You also agree to be responsible for all activities arising under your account and password. Color Fiesta reserves the right, in its sole discretion, to refuse service, close your personal account, remove or change content, or cancel your order.

4. LEGAL RESPONSIBILITIES

Unless otherwise noted in writing, all Color Fiesta services, information, content, tools, products (including software) or are displayed on the Color Fiesta website and related products. Fiesta is supplied in accordance with the operating regulations of Color Fiesta and its suppliers.

You agree that use of Color Fiesta’s services, information, content, tools and products displayed on Color Fiesta’s website and related products is at your own risk. Color Fiesta makes no warranties regarding any services, information, content, tools or services displayed by Color Fiesta or displayed on the Color Fiesta website and related products. Color Fiesta servers and communication messages sent from Color Fiesta do not contain viruses or any other harmful agents to you. Unless otherwise noted in writing, Color Fiesta disclaims liability for any damages arising from the use of Color Fiesta services, information, content, tools and products or otherwise displayed on the Color Fiesta website and related products.

Color Fiesta reserves the right to change or modify the usage agreement at any time. Color Fiesta will notify you of any changes or additions, you should register for an account at Color Fiesta to stay updated on any changes. Your continued use of the Color Fiesta Services constitutes your agreement to the revised terms.

If the laws and regulations promulgated by the State contain in any way conflict with any disclaimer of warranties and liability provisions, those provisions shall have no effect. applies to you. This means you have additional benefits.