ColorFiesta một chặng đường

teams

Color Fiesta season 7

18/04/2021

Nhà thi đấu Quân khu 7

teams

Color Fiesta season 6

11/10/2020

Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương

teams

Color Fiesta season 5

20-21/6/2020

Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương

teams

Color Fiesta Season 4

29/09/2019 (Chủ nhật)

Sports Hall, Đại học RMIT Việt Nam

teams

Color Fiesta Season 3

9:30 - 17:00 ngày 02/06/2019 (Chủ nhật)

Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Số 2 đường Hồ Xuân Hương, P.6, Q.3, Tp. HCM

Đồng hành cùng ColorFiesta