◤ MỞ ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG HỌA SĨ ◢
📣📣 Chúng mình xin hân hạnh mở đăng ký Gian hàng họa sĩ cho Color Fiesta: LEVEL UP!
‼️ Đặc biệt, với sự hỗ trợ của SKY EXPO, gian hàng Tiêu Chuẩn sẽ được bố trí thêm KHUNG DECOR phía trước bàn, tạo thêm nhiều cơ hội cho các bạn tham gia bày trí gian hàng của mình 🤩
THỜI GIAN MỞ ĐĂNG KÝ: 10/04/2023 – 23/04/2023
📌 Link đăng ký: https://forms.gle/gY4dXhsjvS873GYM6 (ĐÃ ĐÓNG)
📌 Link đăng ký dành cho các cá nhân/circle có thành viên là người nước ngoài: https://forms.gle/kNA4PzH73dFdVqUg8 (ĐÃ ĐÓNG)
FORM ĐĂNG KÝ DÀNH CHO HỌA SĨ, TÁC GIẢ, COSPLAYER, CRAFTER, PRODUCER… tham gia với tư cách cá nhân hoặc circle (nhóm nhiều người).
Các bạn vui lòng đọc kĩ và điền đầy đủ thông tin trong link đăng ký nhé!
Có thắc mắc hoặc yêu cầu cần giải đáp vui lòng inbox fanpage để được hỗ trợ sớm nhất.
[English]
◤ BOOTH REGISTRATION IS NOW OPEN ◢
📣📣 We are pleased to open booth registrations for Color Fiesta: LEVEL UP!
‼️Especially, with the support of SKY EXPO, the Standard booth will be arranged with a DECOR FRAME in front of the table, creating more opportunities for you to make your booth stand out 🤩
REGISTRATION PERIOD: April 10, 2023 – April 23, 2023
📌 Registration link (Vietnamese): https://forms.gle/gY4dXhsjvS873GYM6 (CLOSED)
📌 Registration link for individuals/groups with foreign member(s) (English): https://forms.gle/kNA4PzH73dFdVqUg8 (CLOSED)
THIS REGISTRATION FORM IS FOR THE FOLLOWING CATEGORIES: ARTIST, AUTHOR, CRAFTERS, PRODUCER, COSPLAYER participating as an individual or a circle (multi-person group).
Please read carefully and fill in all the required information in the registration link!
For any inquiries please inbox our fanpage for support.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◤ Color Fiesta: LEVEL UP! ◢
Tuần thứ 4, tháng 8/2023
Sảnh A1 – A3, SKY EXPO, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *