Tag Archives: Venue

Color Fiesta #11: Địa điểm tổ chức – Giới thiệu đối tác Sky Expo

◤ GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC – SKY EXPO ◢ Đồng hành cùng Color Fiesta lần này là một Đối tác vô cùng quan trọng, đã đi cùng sự kiện từ mùa 10 (Color Fiesta: RUBY) và góp phần vào sự thành công trong công tác tổ chức lễ hội, đảm bảo mang đến trải nghiệm […]